Od Kaštela do Kaštela

Ime Kaštela, zajedničko je ime za sedam naselja koja su nastajala uz renesansne utvrde – kaštele plemićkih obitelji na obali između gradova Solina i Trogira

LOKACIJA

Kaštel Štafilić

DUŽINA

9.72km

TRAJANJE

4h

TEŽINA

Easy

STAZA INFO

Zpočnite svoju

avanturu

LINKOVI STAZE

PREUZIMANJA

LOKACIJA

Kaštel Štafilić

TRAJANJE

4h

DUŽINA

9.72km

TEŽINA

Easy

VISINA

12m

TIP

Asphalt: 9.72 km
Macadam: 0 km

DNO UZIVŠENJA

1m

VRH UZVIŠENJA

12m

POČETNA TOČKA

Kaštel Štafilić

VRŠNA TOČKA

Kaštel Sućurac

POČNITE ISTRAŽIVATI

START

43º 33’ 1.652” N / 16º 20’ 8.452” E Kaštel Štafilić (Stara maslina)

0.31 KM

na dnu ulice desno, dolazi se do kule Ferro i župne crkve Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, te zatim nastavlja prema zapadu

0.71 KM

kula Nehaj, povratak istim putem preko plaže Gabine

1.08 KM

desno

1.24 KM

Kaštel Štafileo (Rotondo)

1.51 KM

kula Cippico, lijevo

1.63 KM

Kaštel Novi, Brce, povratak do kule, pa lijevo

2.29 KM

Kaštel Stari, Kaštel Cippico

3.15 KM

Hotel Palace

3.55 KM

Kaštel Rušinac, nasuprot crkva sv. Ivana Krstitelja (grob Miljenka i Dobrile)

3.74 KM

Villa Šoulavy

3.82 KM

prolazi se pored parka obitelj Šoulavy

3.92 KM

župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije 

3.98 KM

Kaštel Vitturi (Muzej grada Kaštela) 

4.07 KM

Park Vitturi 

4.57 KM

Stup pod Ostrogom

5.07 KM

desno

5.23 KM

Baletna škola

5.75 KM

park u Kaštel Kambelovcu

5.86 KM

Kaštel Kambelovac, Brce, kula Cambi

5.93 KM

župna crkva sv. Mihovila

6.90 KM

Kaštilac u Kaštel Gomilici

7.03 KM

župna crkva sv. Jeronima 

7.48 KM

Marina Kaštela

7.68 KM

izlaz na glavnu cestu, stara cesta Split – Trogir (preporučeno koristiti lokalni autobus)

9.24 KM

desno u Kaštel Sućurac

9.43 KM

lijevo

9.72 KM

Kaštilac u Kaštel Sućurcu, Nadbiskupska palača (Muzej grada Kaštela), Podvorje

Visit us on instagram