Obrambena kula u Podaci

Kula s nizom puškarnica u više razina podignuta je za obranu od Turaka na istočnom ulazu u selo Podacu

LOKACIJA

Gradac

Visit us on instagram