Grapčeva špilja

Nalazi se na južnoj padini gorskog lanca otoka Hvara, u blizini sela Humac. Pogled s ulaza na more naprosto je veličanstven. Špilja je bogata stalaktitima i stalagmitima, a sa svojim nišama čini prekrasan prizor. Od 1964. godine Grapčeva špilja je zaštićena kao geomorfološki spomenik prirode

LOKACIJA

Hvar

Visit us on instagram