Arheološko nalazište Velika peć

Jugoistočno od Šestanovca, prema selu Grabovcu, nalazi se arheološko nalazište Velika peć u kojem se život, prema nalazištima ostataka ognjišta i tragova loženja, odvijao od doba neolitika pa sve do srednjeg vijeka. Pećina je danas zaštićeno kulturno dobro, a ako je želite posjetite morate se spustiti kroz strmi ovalni otvor

LOKACIJA

Šestanovac

Visit us on instagram