Arheološka zona Vlake

Sjeverno od Šestanovca, u selu Katuni, nalazi se kamenita zaravan Vlake u kojoj su očuvane dvije rimske ceste, takozvane spurile ili kolotrazi na kojima se nekada u prošlosti prometovalo. Osim toga u zaravni se smjestila i prapovijesna gradina Kulina

LOKACIJA

Šestanovac

Visit us on instagram