Turystyczna Splitu-Dalmacja

Praktyczne informacje

DOKUMENTY PODRÓŻNE

Dowód osobisty (obywatele UE i EOG oraz Szwajcaria) lub paszport. Obywatele niektórych państw trzecich potrzebują wizy.
Z chorwacką polityką wizową można zapoznać się tutaj: www.mvep.hr/en/consular-information/.
Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji
Tel. +385 1 4569 964
Strona internetowa: www.mvep.hr/en

PRAWO CELNE

Republika Chorwacji wdrożyła na swoim terytorium prawo celne Unii Europejskiej, a ustawodawstwo krajowe zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej.
Wwóz bagażu osobistego jest zwolniony z należności celnych przywozowych, bez żadnych ograniczeń co do jego wartości, i dotyczy to każdej osoby – pasażera, która wjeżdża na obszar celny UE, niezależnie od tego, czy przewozi ze sobą bagaż, czy też przyjechał osobno, pod warunkiem, że pasażer może udowodnić osobie odpowiedzialnej za jego przewóz, że cały wskazany bagaż został zgłoszony jednocześnie przy odjeździe. Przedmioty znajdujące się w bagażu osobistym pasażera, które ze względu na swój rodzaj i ilość nie są przeznaczone do odsprzedaży, ale wyłącznie do użytku osobistego pasażera i członków jego rodziny, są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli ich łączna wartość nie przekracza równowartości o wartości 2.200,00 kun, lub w przypadku transportu lotniczego i morskiego o wartości 3.200,00 kun. Zwolnienie to dotyczy każdego pasażera indywidualnie i może być stosowane tylko raz dziennie. Przedmioty, których wartość przekracza określoną kwotę lub nie są uważane za bagaż osobisty, podlegają opłacie celnej i podatkowi od wartości dodanej (i ewentualnie także akcyzie). Bagaż pasażerów, którzy nie ukończyli 15 roku życia, jest zwolniony z należności celnych przywozowych do łącznej wartości równowartości 1 100,00 kun, niezależnie od środka transportu. Pasażerowie mają obowiązek zgłaszania się do Służby Celnej, gdy przewożą równowartość 10 000,00 EUR lub więcej w gotówce, niezależnie od waluty, lub w innych środkach płatniczych, takich jak czeki, przy wjeździe lub wyjeździe z UE.
Cudzoziemcy i Chorwaci, którzy są mieszkańcami państw trzecich, mogą czasowo wnosić przedmioty do użytku osobistego, jak również na użytek członków ich rodzin, bez konieczności uiszczania opłat importowych. Ponadto osoby mieszkające w UE mogą tymczasowo wywozić przedmioty, których potrzebują podczas pobytu w państwie trzecim. Rzeczy osobiste pasażerów obejmują wszelkie przedmioty, zarówno nowe, jak i używane, których podróżny może w uzasadniony sposób potrzebować do osobistego użytku podczas podróży, z wyłączeniem wszelkich towarów przywożonych w celach handlowych. Przykładami przedmiotów osobistych są: kamery wideo, przenośne telewizory i urządzenia audio, aparaty fotograficzne, laptopy, komputery PC, kemping, żeglarstwo, nurkowanie, narciarstwo, jazda na łyżwach i
sprzęt turystyczny, przyczepy kempingowe, statki rekreacyjno-wypoczynkowe, przenośne urządzenia medyczne z akcesoriami (jeśli jest to konieczne dla pasażera), zwierzęta domowe i tym podobne. Import takich towarów odbywa się poprzez ustną deklarację bez szczególnych formalności celnych na przejściu granicznym. Reeksport powyższych pozycji odbywa się w ten sam sposób. Jeżeli pasażer importuje lub eksportuje cenny profesjonalny sprzęt, przy wjeździe lub wyjeździe z Republiki Chorwacji, musi wypełnić „Listę towarów” w trzech egzemplarzach na granicy. W razie potrzeby musi dołączyć dokument ubezpieczenia na pokrycie ewentualnych opłat celnych. Osoby fizyczne, które nie są rezydentami ani nie mają stałego adresu w Unii Europejskiej, mają prawo do:
zwrot podatku od wartości dodanej (PDV) od towarów zakupionych w Chorwacji, jeśli wartość towaru przekracza 740 HRK na zakup. Zwrot kosztów następuje po przedstawieniu wypełnionego formularza PDV-P, czyli Tax Free, który musi zostać poświadczony w ciągu 3 miesięcy od daty podanej na fakturze lub dowodzie dostawy przez Urząd Celny przy wywozie towaru poza Unię Europejską. Cudzoziemcy muszą złożyć wniosek o zwrot podatku VAT w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Nie ma możliwości poświadczenia formularza PDV-P lub formularza Tax Free po przewozie towarów
poza Unią Europejską.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Administracji Celnej (https://carina.gov.hr/pristup informacijama/propisii-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/2715).
Informacje na temat przepisów dotyczących wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym można znaleźć w Ministerstwie Rolnictwa – Administracji Medycyny Weterynaryjnej i Żywności
Strona internetowa dotycząca bezpieczeństwa: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1186.

WALUTA

Kuna – HRK (1 kuna = 100 lip). Walutę obcą można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych oraz większości biur podróży, hoteli i kempingów.

URZĘDY POCZTOWE

Godziny otwarcia urzędów pocztowych są dostępne na stronie internetowej Poczty Chorwackiej, a także w aplikacji na smartfona. Niektóre urzędy pocztowe są otwarte do godziny 00:00 – ten przy Branimirova 4 w centrum Zagrzebia, a także ten na przejściu granicznym Bajakovo. Informacje. tel.: 072 303 304, www.posta.hr,
E-mail: info@posta.hr

GODZINY PRACY SKLEPÓW I USŁUG PUBLICZNYCH

W sezonie turystycznym większość sklepów jest otwarta od 8:00 do 20:00. w dni powszednie, a większość z nich jest otwarta również w weekendy. Urzędy publiczne i biznesowe pracują od 8 do 16 od poniedziałku do piątku.

SŁUŻBA ZDROWIA

Szpitale i przychodnie znajdują się we wszystkich większych miastach, natomiast w mniejszych miejscowościach znajdują się przychodnie i apteki. Przybysze z zagranicy, którzy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w innych krajach UE i EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii podczas tymczasowego pobytu w Chorwacji mają prawo do podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Opieka zdrowotna na podstawie EKUZ może być wykorzystywana we wszystkich instytucjach opieki zdrowotnej oraz u wszystkich lekarzy, którzy mają stałą umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych. Oni tylko
ponosić koszty uczestnictwa w przypadkach, gdy płacą je również chorwaccy ubezpieczeni. Turyści posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, które podpisały z Chorwacją umowę o zabezpieczeniu społecznym regulującą korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej (Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, FYRM, Turcja) mają prawo do pomocy doraźnej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Chorwacji. Warunkiem jest zwrócenie się do ubezpieczyciela o zaświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej podczas czasowego pobytu w Chorwacji przed wyjazdem do Chorwacji. Chorwacki Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (w miejscu ich pobytu) zamieni je na zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. zaświadczenia w kontraktowych zakładach opieki zdrowotnej i lekarzach, a jedynie
ponosić koszty uczestnictwa w przypadkach, gdy płacą je również chorwaccy ubezpieczeni.

Osoby pochodzące z krajów trzecich (krajów niebędących członkami UE/EOG, Szwajcarii lub krajów umawiających się) same ponoszą wszystkie koszty opieki zdrowotnej w Chorwacji. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Chorwackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 0800 79 79, składkowe ubezpieczenie zdrowotne 0800 79 89; bezpłatny numer Ministerstwa Zdrowia 0800 79 99; strona internetowa: www.hzzo.hr oraz krajowy punkt kontaktowy ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, e-mail: ncp-croatia@hzzo.hr, tel.: + 385 1 644 90 90
ZASILANIE: 220 V, częstotliwość 50 Hz.
WODA Z KRANU jest bezpieczna do picia we wszystkich częściach Chorwacji.

ŚWIĘTA

1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Trzech Króli, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja – Święto Pracy, 25 maja – Święto Państwowości, 22 czerwca – Dzień Oporu Antyfaszystowskiego, 5 sierpnia – Święto Zwycięstwa i Święto Dziękczynienia, 15 sierpień – Wniebowzięcie NMP 8 października – Święto Niepodległości, 1 listopada – Wszystkich Świętych 25 grudnia – Boże Narodzenie, 26 grudnia – św.

STACJA BENZYNOWA

Stacje benzynowe w większych miastach i na autostradach są otwarte 24 godziny na dobę. Stacje benzynowe sprzedają Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel i Diesel, a gaz (LPG) dostępny jest również w większych miastach oraz na stacjach benzynowych przy autostradach. Informacje o cenach paliw oraz wykaz miejsc sprzedających gaz LPG na stronie: www.ina.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr; www.crodux-derivati.hr

WAŻNE NUMERY TELEFONICZNE

Międzynarodowy numer kierunkowy dla Chorwacji: +385
Pogotowie: 194
Straż Pożarna: 193
Policja: 192
Pomoc drogowa: (+385 1) 1987
Krajowe Centrum Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa na Morzu: 195
Ochrona Narodowa i Ratownictwo (jeden europejski numer dla służb ratowniczych): 112
Informacje ogólne: 18981
Informacje o numerach telefonów abonentów: 11880 i 11888
Informacje o numerach telefonów abonentów międzynarodowych: 11802
Prognoza pogody i warunki drogowe: 060 520 520 (zautomatyzowany system przesyłania wiadomości), cena: 3,49 HRK za minutę
z telefonu stacjonarnego i 4,78 HRK za minutę z telefonu komórkowego;
Dostawca usług telekomunikacyjnych: HT d.d., Savska cesta 32, Zagrzeb, Tel.: 0800 1234.
Prognozator dyżurów Służby Meteorologiczno-Hydrologicznej (9.00-17.00): 0606 16666 (T-com), cena: 6,99 HRK/min dla sieci stacjonarnych i 8,41 HRK/min dla sieci komórkowych.
Hrvatski autoklub (HAK) (Chorwacki Autoklub):
Pomoc drogowa: 1987
-z zagranicy (1) +385 (1) 1987
-z zagranicy (2) +385 (1) 4693 700
Informacja o ruchu drogowym: 072 777 777 z Chorwacji
-z zagranicy +385 (1)464 0800
Usługi użytkownika: 0800 9987
Strona internetowa: www.hak.hr; http://mapa.hak.hr/

Drodzy Goście,
Dla własnej wygody i zgodnie z prawem prosimy o sprawdzenie, czy zostałeś prawidłowo zarejestrowany przez cały okres pobytu, od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu.
Jest to ważna i niezbędna procedura, szczególnie jeśli przebywasz w kwaterach prywatnych, aby zagwarantować jakość
usług i Twoje bezpieczeństwo osobiste, a także zapobiec nielegalnemu udostępnianiu zakwaterowania przez osoby, które nie są zarejestrowane w odpowiednich urzędach . Z góry dziękujemy za współpracę i życzymy miłego pobytu.

digital nomads