Kamienna kolebka słowa pisanego

Miasto, uznawane za kamienną kolebkę słowa pisanego na ziemi chorwackiej, jest naturalnym miejscem zgromadzeń i spotkań pisarzy, pielęgnujących i promujących słowo pisane, które pod patronatem szeregu festiwali i wydarzeń, gromadzi wierną publiczność, która chętnie odwiedza Stari Grad ze względu na jego bogatą ofertę kulturalną. Wszystkie te wydarzenia łączy nazwa Stari Grad-Faros: Kamienna kolebka słowa pisanego, wyjątkowa marka kulturalna, pod której patronatem tradycyjnie każdego lata odbywają się wieczory poetyckie z poezją czakawską, Język naszych matek oraz międzynarodowy festiwal literacki Faro(pi)s. Oprócz tych dwóch zasadniczych przejawów wydarzenia literackie wzbogacane są o spotkania publicystyczne i inne popularyzujące język, kulturę oraz bezpośrednie spotkania autorów z odbiorcami, co czyni Stari Grad wyjątkowym i rozpoznawalnym miejscem na wyjątkowe przeżycie wakacji wzbogaconych kulturą

LOKALIZACJA

Stari Grad

DATA

Lipiec

Visit us on instagram