Turystyczna Splitu-Dalmacja

Wyspa Vis przez dziesięciolecia była wyspą na której stacjonowały armie różnych krajów, a także bazą wojskową armii jugosłowiańskiej, dlatego do 1989 r. przyjazd tu był zabroniony dla cudzoziemców. O takiej przeszłości wyspy i dziś świadczy labirynt podziemnych tuneli, magazynów wojskowych i bunkrów. Wśród nich najatrakcyjniejsze – baza rakietowa w Stupišće koło Komižy, bunkier atomowy Vela glava oraz jaskinia Tito, pod wzgórzem Hum, w której Josip Broz i partyzanci przebywali w 1944 roku, podczas II wojny światowej.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads