Turystyczna Splitu-Dalmacja

Osada Veliki Godinj na północno-zachodnich zboczach Parku Przyrody Biokovo, jest przykładem zachowanej architektury wiejskiej. Dziś niezamieszkała, lecz jest odnawiana jako wioska etno-ekologiczna, z poszanowaniem dla istniejącej architektury i przy użyciu naturalnych materiałów. Nadal dominują tu zachowane parterowe domy jednorodzinne, zbudowane z kamienia, z oryginalnymi balustradami, brukowanymi dziedzińcami i zbiornikami na wodę. Cień dawnych dziedzińców, kamiennych stołów i miejsc wypoczynkowych nadal zapewniają winorośle i stuletnie drzewa, łatwo więc cofnąć się do czasu sprzed dwóch stuleci, gdy w tych wioskach żyli ludzie.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads