Turystyczna Splitu-Dalmacja

Odwiedźcie Twierdzę Topana i kościół wotywny Matki Boskiej Anielskiej , stadion piłkarski „Gospin dolac”, Muzeum miasta Imotski i Kolekcję franciszkańskiego klasztoru, stanowisko archeologiczne Crkvine – Cista Velika

digital nomads