Turystyczna Splitu-Dalmacja
Szkoła kamieniarska w mieście Pučišća

Szkoła kamieniarska w mieście Pučišća

Szkoła kamieniarska w mieście Pučišća, otwarta w 1909 r., jest wyjątkowa z powodu stosowanej tu techniki ręcznej obróbki kamienia, przy użyciu dawnych rzymskich narzędzi. W niej uczniowie poznają tajniki rzemiosła kamieniarskiego w tradycyjny sposób. Szkoła ta jest jedną z trzech szkół kamieniarskich w Europie. Dzięki kamiennym rzeźbom, latem do miasta Pučišća, zawdzięczającemu swoje piękno także dziedzictwu architektonicznemu i uroczym kamiennym budynkom, świadczącym o wielowiekowej tradycji kamienia, szkoła przyciąga wielu odwiedzających.

digital nomads