Turystyczna Splitu-Dalmacja

Stećci to średniowieczne, monolityczne kamienne nagrobki. Pojawiają się od drugiej połowy XII wieku, ich pierwsza faza trwa przez cały wiek XIII a mocno są rzeźbione i ozdabiane w wiekach XIV i XV.  W Środkowej Dalmacji pod ochroną UNESCO są stećci ze wsi Cista Velika – Velika i Mala Crljivica w regionie Imotski. 

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads