Turystyczna Splitu-Dalmacja

Krajobraz kulturowy żyznego Starogradskiego pola na wyspie Hvar, w niemal niezmienionej od czasów greckiej kolonizacji formie, stanowi najlepiej zachowany grecki system podziału gruntów rolnych na terenie basenu Morza Śródziemnego. Grecy z wyspy Paros w roku 384 przed Chrystusem skolonizowali adriatycką wyspę Hvar i założyli na niej miasto Pharos, które istnieje do dziś pod nazwą Stari Grad. Na przyległym, ogromnym polu zachowana jest antyczny podział rolnych gruntów, z 75 parcelami (tzw. hora)

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads