Turystyczna Splitu-Dalmacja

ścieżkami rzymskich legionów

Na Rzymskich drogach, autentycznej części starożytnego systemu dróg, spacerujcie oryginalnymi ścieżkami, którymi w przeszłych wiekach stąpały ciężkie nogi rzymskich legionistów i powróćcie do tysiącletniej historii rzymskiej prowincji Dalmacja, której centrum stanowiła Salona.

Wykopaliska archeologiczne na terenie Dalmatyńskiej Zagory podczas budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej, odsłoniły rzymską sieć dróg, biorącą początek w Salonie, która jest obok Pałacu Dioklecjana, jednym ze starożytnych klejnotów tego regionu. Na terenie Dalmatyńskiej Zagory i tysiąc lat później w kamieniach rzymskich dróg widoczne są ślady (spurile) ciężkich wozów rzymskich legionów, które przechodziły tymi ścieżkami powiększając Cesarstwo Rzymskie.

Drogi zostały zbudowane przez samych legionostów, jeńców wojennych, niewolników i pracowników pomocniczych. W nie całe siedem lat zbudowano pięć szlaków kominukacyjnych z Salony w głąb rzymskiej prowincji Dalmacja, o długości ponad 820 km (nieco ponad 550 mil rzymskich)

Podążcie tymi tysiącletnimi kamiennymi śladami, biorącymi początek w Salonie i wiodącymi przez wszystkie rzymskie stanowiska na terenie Dalmatyńskiej Zagory.

Trasy drogowe prowadzące z Salony:

– Droga wojenna Salona – Klis – Andetrium (Gornji Muć)

– Droga podboju i wzmacniania granic Salona – Klis, Dugopolje – Dicmo – Aequum (Čitluk) – Servitium 

– Droga górnicza Salona – Tilurum (Gardun, Trilj) – Argentaria (okolica Srebrenicy)

– Droga handlowa Salona – Tilurum – Narona (Vid koło Metkovića)

– Salona – Spalato

– Salona – Epetium (Stobreč) – Oneum (koło sioła Baučići, Omiš) –   Makarska

– Salona – Siculi (Resnik) – Tragurium (Trogir)

digital nomads