Turystyczna Splitu-Dalmacja

W sercu dzisiejszego Solina skrywa się antyczna Salona, niegdyś główne miasto rzymskiej prowincji Dalmacja i największy park archeologiczny w Chorwacji. O rozmiarach Salony, w której żyło około 60.000 mieszkańców, świadczą imponujące mury z wieżami i bramami, forum ze świątyniami, amfiteatr i cmentarz z męczennikami z Salony. Według legendy Salona jest miejscem urodzenia rzymskiego cesarza Dioklecjana.  

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads