Turystyczna Splitu-Dalmacja

U podnóża góry Mosor ma swe żródło rzeka Jadro. Ze swoim 4,5-kilometrowym nurtem jest jedną z krótszych rzek a dostarcza wodę dla wielkiego obszaru miejskiego od Splitu po Trogir. Dawna Salona i Pałac Dioklecjana, od czasów starożytnych otrzymywały wodę z rzeki Jadro, a źródło i górny jej bieg są chronione jako specjalny rezerwat ichtiologiczny. W rzece Jadro rozwinęła się endemiczna podgrupa pstrąga „mekousna pastrva”, który występuje tylko w tym rejonie i dlatego ma ogromną wartość.

digital nomads