Turystyczna Splitu-Dalmacja

W niewielu miejscach na świecie znajdziecie bieżącą wodę takiej jakości i smaku, jak ta, w którą rzeka Jadro zaopatruje Split, jego okolicę i wyspy. Wodociąg Dioklecjana jest jednym z niewielu, który od czasu swego powstania przed 1700 laty, wciąż jest w użyciu i dziś wykorzystuje się go do zaopatrywania w wodę mieszkańców Splitu. Wodociąg ma początek przy źródle rzeki Jadro, jest niezwykle bogaty w wysokiej jakości wodę o maksymalnej czystości, a jego długość wynosi ponad dziewięć kilometrów.  

digital nomads