Turystyczna Splitu-Dalmacja

W klasztorze franciszkanów w Zaostrogu już od XVIII wieku znajduje się obraz Ostatniej wieczerzy, na którym wsród apostołów jest i pies dalmatyńczyk. Dalmatyńczyk znajduje się w pinakotece klasztoru św. Marii w Zaostrogu, autor był uczniem szkoły weneckiej XVIII wieku. Niektóre źródła mówią, iż pierwszego dalmatyńczyka z Egiptu do Dalmacji przywieźli marynarze. 

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads