Turystyczna Splitu-Dalmacja

Wizyta w Salonie niedaleko miasta Solin, największego kompleksu starożytnych zabytków w Chorwacji, przeniesie Was w czasy Cesarstwa Rzymskiego, kiedy było tu 60-tysięczne miasto i siedziba rzymskiej prowincji Dalmacja. Spacer po Parku Archeologicznym Salona wiedzie przez rzymski amfiteatr i imponujące mury z wieżami i bramami, forum ze świątyniami, pozostałości teatru i wczesnochrześcijański kościół wzniesiony na cmentarzu, na którym pochowani są męczennicy z Salony.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads