Turystyczna Splitu-Dalmacja

Rzymski cesarz Dioklecjan, w początkach IV wieku wybudował w pobliżu Salony, stolicy rzymskiej prowincji Dalmatia, ogromny pałac jako kombinację wystawnej i bogato zdobionej willi z wojskowym obozem umocnionym murami i wieżami. Kiedy w początkach VII wieku Salona została zburzona, ocalali mieszkańcy schronili się w pałacu, który z powodu nowych, rosnących potrzeb przerodził się w miasto. Pałac cesarza Dioklecjana, przez zachowanie w całości i poszczególne oryginalne fragmenty, jest jednym z najważniejszych dzieł później architektury antyku. Niektóre z elementów dostarczone zostały z dalekich krajów, jak na przykład sfinksy i granitowe kolumny przywiezione z Egiptu. W miarę upływu wieków, oryginalna architektura pałacu ulegała zmianie, a ludzie mieszkający w jego wnętrzach, w obrębie rzymskich murów stworzyli serce dzisiejszego miasta. 

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads