Turystyczna Splitu-Dalmacja

Księstwo Poljickie lub Republika od XIII wieku rozciągało się na obszarze dzisiejszej Poljicy, grupy malowniczych wiosek u podnóża Mosoru, od wioski Žrnovnica do Blato nad Cetiną i miasta Omiš. Wyjątkowe jest to, że Republiką Poljicką rządził lud, to znaczy chłopi. Była to autonomiczna społeczność chłopska podlegająca różnym administracjom, od królów chorwacko-węgierskich, przez Wenecję i Imperium Osmańskie po Francję i Austrię, ale zawsze z przyznanym, specjalnym ustrojem. Autonomiczne Księstwo Poljickie zostało obalone w 1807 roku przez Francuzów (marszałka Napoleona Marmonta), a dziś jest to niezwykle malowniczy obszar, pełen większych i mniejszych historycznych kościołów, muzeów i legend.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads