Turystyczna Splitu-Dalmacja

Muzeum Archeologiczne w Splicie

Muzeum Archeologiczne w Splicie jest najstarszym muzeum w Chorwacji, założone w 1820 roku i w roku 2020 obchodzi swoje dwustulecie istnienia. W muzeum znajduje się około 150 000 zabytków i artefaktów i cenna kolekcja obiektów archeologicznych z prehistorii, z czasów greckiej kolonizacji Adriatyku, okresu rzymskiego i wczesnochrześcijańskiego i wczesnego średniowiecza. 

digital nomads