Turystyczna Splitu-Dalmacja

Dla miłośników obserwowania wodno-błotnych ptaków, licznych gatunków ryb i rodzimych roślin, wyjątkowy i interesujący jest rezerwat ichtiologiczno-ornitologiczny Pantan, we wschodniej części miasta Trogir. Rezerwat mokradeł, po kilkuset metrach kończy się w wodach Zatoki Kaštelańskiej, a oprócz licznych gatunków ryb i węgorzy, jest także siedliskiem ptaków wędrownych, bocianów, czapli, kaczek i mew oraz roślin autochtonicznych. Na skraju moczarów znajdują się odrestaurowane renesansowe młyny, w dużym budynku z wieżą i restauracją, która oferuje lokalne specjały i wyjątkowe zakwaterowanie w wieży.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads