Turystyczna Splitu-Dalmacja

W roku 1775 r., na placu Kačić w Makarskiej, wzniesiono późnobarokową prostokątną fontannę, z ostrygą, nad którą, w formie płytkiego reliefu, wykonano trzy maszkarony (dekoracja plastyczna w kształcie twarzy) z miedzianymi kranikami. Nad otworem w kamiennej belce znajduje się napis, a z boku dwa herby, z których jeden jest najstarszym herbem miasta Makarska. Fontanna została gruntownie zrekonstruowana w 1990 roku, kiedy wyczyszczono całą kamienny dekorację.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads