Turystyczna Splitu-Dalmacja

Autochtoniczny wiejski kompleks, gumna, studnie, stodoły, obory, domy i spiżarnie, wieża Prže Prvana i stary średniowieczny kościół śv. Antoniego, są odzwierciedleniem architektury wiejskiej i znajdują się pod ochroną konserwatorską. Kompleks został odnowiony i jest atrakcją turystyczną. 

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads