Turystyczna Splitu-Dalmacja

Czerwone Jezioro koło miasta Imotski to krasowa jama wypełniona wodą, a według niektórych danych mowa o najgłębszym jeziorze Europy (281 m), powstałym na skutek zawalenia się stropu jaskini.

digital nomads