Turystyczna Splitu-Dalmacja

W ramach rewitalizacji zabytków dziedzictwa kulturowego i historycznego wioski Kotišina w pobliżu miasta Makarska, odnowiono obiekty dziedzictwa kulturowego oraz stworzono interaktywny i całoroczny, rekreacyjno-kulturalny asortyment dla odwiedzających. Centrum Interpretacyjne Veliki Kaštel w Kotišinie, jest zaaranżowane jako miejsce prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Na wystawie znajduje się część eksponatów archeologicznych z terenu Kotišiny oraz opowieści etnologiczne, które przedstawiają styl życia mieszkańców. Jest tu też scena przed kościołem św. Ante, ścieżki dydaktyczne i odrestaurowany kościół św. Marcina, wycieczki adrenalinowe i piesze oraz szlaki piesze i rowerowe Makarska centrum – Kotišina.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads