Turystyczna Splitu-Dalmacja

Centrum interpretacyjne Klis

U stóp Twierdzy Klis, jednego z najważniejszych symboli burzliwej historii Chorwacji, znajduje się Centrum Interpretacyjne, które za pomocą komputerowych projekcji holograficznych 3D, prezentuje niezwykle bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu. Projekt obejmuje oświetlenie zewnętrzne budynków centrum, z prezentacją popularnych lokalizacji oraz możliwością mapowania 3D na zewnętrznych ścianach centrum interpretacyjnego. Oprócz faktów historycznych, miłośnikom historii Centrum Interpretacyjne dostarcza również informacji o ofercie turystycznej, gastronomicznej, noclegowej i kulturalnej regionu Klis.

digital nomads