Turystyczna Splitu-Dalmacja
Antyczna piłka nożna

Antyczna piłka nożna

Pierwsze na świecie rozgrywki piłki nożnej odbyły się właśnie na terenach w pobliżu dzisiejszego miasta Trilj. Świadczy o tym antyczna płyta nagrobna siedemnastoletniego rzymskiego chłopca o imieniu Gai Laberius, z II wieku, odkryta  na stanowisku Tilurium koło miasta Trilj, a który trzyma w ręce kulę, ozdobioną siatką powiązanych sześciokątów. Pomnik ten wmurowany jest w fasadę kamiennego domu przy ulicy Vrličkiej w Sinj. FIFA w roku 1969 uznała ten pomnik, za pierwszy w świecie poświęcony piłce nożnej. 

digital nomads