Turystyczna Splitu-Dalmacja

Starogradskie pole na wyspie Hvar, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, stanowi najlepiej zachowany antyczny grecki krajobraz na obszarze Morza Śródziemnego. Winogrona i oliwki uprawiano tutaj już przed 2400 laty. Pole to jest krajobrazem kulturowym, zachowanym z prawidłowym podziałem ziemi na parcele, który przeprowadzili jeszcze greccy kolonizatorzy. Każda parcela otoczona jest kamienny murem (suhozid), a samo pole pokryte jest regularną, geometryczną siatką dróg.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads