Polaca

Świąteczny plac okrągłego kształtu ze schodami wejściowymi po obu stronach. W centrum znajduje się popiersie Ivana Bonačicia – Sargo, szlachcica z Braču, który cały swój majątek pozostawił Milnej i jej mieszkańcom

LOKALIZACJA

Milna

Visit us on instagram