Góra Biokovo

Góra Biokovo podzieliła Dalmację na część przybrzeżną i dalmatyńską Zagorę.  Najwyższym szczytem Biokova jest Św.  Jure (1762 m). Górę charakteryzuje różnorodna roślinność obejmująca 2274 gatunki roślin, wśród których znajdują się liczne endemity. Dziś Biokovo jest domem dla wielu chronionych gatunków zwierząt

LOKALIZACJA

Planina Biokovo

Visit us on instagram