Loża

Pierwsza Loża w Hvar wzmiankowana jest już w 1289 roku. Loża spłonęła podczas najazdu tureckiego w 1571 roku, ale później została naprawiona i odrestaurowana. Ostateczny wygląd fasada otrzymała na początku XVII wieku. W okresie panowania weneckiego pełniła funkcję publicznej sali sądowej. W loży odbywały się publiczne aukcje na dzierżawę podatków i ceł. Obok niej znajdował się pałac Książęcy, który został zburzony na początku XX wieku w związku z budową hotelu cesarzowej Elżbiety. W tym czasie w loży mieścił się Kursalon – kawiarnia hotelowa, czytelnia, sala taneczna i miejsce spotkań elity towarzyskiej Hvaru

LOKALIZACJA

Hvar

Visit us on instagram