Gradina

W pobliżu Jelsy, na przylądku zwanym Gradina, na początku XVII wieku wybudowano kościół i klasztor augustianów (jeden z czterech na wyspie, obok Hvaru, św. Nedjelji i Sućuraju). Zakon został zniesiony w XVIII w., a dziś znajduje się tam cmentarz. W statucie Hvaru z 1331 roku wspomniano o Civitas Vetus Ielsae, ale nie określono miejscowości. Ponieważ na obszarze Gradiny znajdują się pozostałości solidnych murów obronnych, które dzieliły półwysep od morza do morza, Niko Duboković, intelektualista z Hvaru żyjący w XIX wieku, przypuszcza, że ​​właśnie w tym miejscu znajdowała się Civitas Vetus Ielsae, twierdza zajmująca cały półwysep o powierzchni 6,5 ha

LOKALIZACJA

Hvar

Visit us on instagram