Matka Boża ze Stomoricy

Położona na miejscu dawnej Villa Rustica, centrum rzymskiego gospodarstwa ziemskiego, które dziś porośnięte jest niekończącymi się gajami oliwnymi, mały kościół Stomorica również poświęcony jest Matce Bożej i został zbudowany w stylu wczesnoromańskim, który dominuje w budynkach sakralnych Braču z X wieku. Był kilkakrotnie odnawiany, ale zachowała pierwotną bryłę z wiszącym łukiem nad drzwiami. Przypuszcza się, że obok kościoła znajdowała się dzwonnica z dzwonem z końskiego włosia Kościół jest znanym celem pielgrzymek w dni święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a waloryzacja bioenergetyczna miejsca wskazuje na znakomity potencjał leczniczy i rekreacyjny

LOKALIZACJA

Sutivan

Visit us on instagram