Kościół św.  Lovry

Kościół ten pochodzi z XV wieku, a w XVII wieku został przebudowany w stylu barokowym. Do dziś zachował swój barokowy wygląd. W historii kościół parafialny dwukrotnie płonął. Po raz pierwszy w 1512 r. podczas buntu i ponownie w 1571 r. podczas najazdu tureckiego. Wnętrze kościoła kryje w sobie bezcenne skarby sztuki – jedną z najbogatszych kolekcji dzieł sztuki w Dalmacji

LOKALIZACJA

Hvar

Visit us on instagram