Kościół św.  Ante

Zbudowany został w 1663 roku. W XVI i XVII wieku liczni uchodźcy z lądu pod wodzą franciszkanów uciekający przed Turkami osiedlili się w Sućuraj i zbudowali ten barokowy kościół. Obok kościoła zbudowali także klasztor, w którym obecnie mieści się dom rodzinny. W kościele znajduje się najstarszy obraz w Sućuraj, który przedstawia św. Paskala, Matkę Bożą z Karmelu i św. Roka i prawdopodobnie jest to dzieło mistrza Filipa Nadiego z XVIII wieku.  Wewnątrz kościoła znajduje się także kolekcja archeologiczna z amforami i kotwicą z zatopionej rzymskiej galery

LOKALIZACJA

Hvar

Visit us on instagram