Klasztor benedyktynów św. Mikołaja

Dawny klasztor benedyktynów z kościołem św. Mikołaja i romańskimi fortyfikacjami został zbudowany w XIII wieku nad Komižą, na wzgórzu dominującym nad zatoką Komiža. W XVI i XVII wieku kościół został rozbudowany i barokizowany, a cały kompleks ufortyfikowany jest bastionem. We wnętrzu pięcionawowego kościoła powstałego z połączenia kaplic bocznych wyróżniają się drewniane i marmurowe ołtarze, a szczególnie zachowane są nagrobki. Późnobarokowa dzwonnica, która zwisa nad fasadą główną, została zbudowana na romańskiej wieży. Kościół wzniesiono z drobno obrobionych bloków kamienia białego, natomiast barokowy fort z regularnie ciosanych bloków z konglomeratu czerwonawego – brekcji.

LOKALIZACJA

Komiža

Visit us on instagram