Wieczory rybackie

Jeśli chcesz doświadczyć autentycznej nocnej rozrywki w lokalny sposób na Šolcie, możesz to zrobić przez wszystkie miesiące letnie. Wieczory rybackie odbywają się w prawie wszystkich miastach Šolty, a zostały pomyślane jako hołd dla żeglarstwa i rybołówstwa z mnóstwem zabawy i muzyki na plażach i w spektakularnych miejscach – od promenad, placów po kamienne alejki

LOKALIZACJA

Šolta

DATA

Lipiec-wrzesień

Visit us on instagram