Małe nocne regaty

W Postire każdego lata w sierpniu odbywają się tradycyjne Małe Nocne Regaty, widowisko możliwe dzięki wyjątkowemu zjawisku naturalnemu – nocnemu prądowi powietrznemu „gažul”, który w letnie noce schodzi z Vidova Gora do portu Postire. Regaty gromadzą na oczach kilku tysięcy widzów najlepszych sterników i muzyków. Po zakończeniu regat i rozdaniu nagród organizowana jest impreza na basenie hotelu Pastura

LOKALIZACJA

Postira

DATA

13.08.

Visit us on instagram