Zamek Vitturi

Trogirscy szlachcice Nikola i Jerolim Vitturi w XV wieku, aby ochronić swoje rodziny, zbudowali zamek nad morzem w Kaštel Lukšić. Dziś jest to luksusowy renesansowy pałac, w którym mieści się Muzeum Miasta Kaštela i inne instytucje kulturalne

LOKALIZACJA

Kaštela

Visit us on instagram