Rzeka Vrljika

Vrljika to rzeka o mitycznym znaczeniu dla mieszkańców Imotskiego. Pełno tu małych mostków i krążą o niej różne legendy. Jest ona lejem krasowym przepływającym przez Imotskie pole, a część potoku objęta jest ochroną jako rezerwat ichtiologiczny. W wodach tych żyją gatunki chronione

LOKALIZACJA

Imotski

Visit us on instagram