Góra Dinara

Dinara należy do obszaru wysokiego krasu, którego główną masę tworzą skały węglanowe, wapienne i dolomitowe, a jeden z jej szczytów, Sinjal (1831 m n.p.m.), jest najwyższym punktem w Chorwacji. Rozległe łąki i koleiny, izolowane niskie lasy jałowcowe oraz lasy sosnowe, dębowe i bukowe to tylko niektóre z zachowanych naturalnych siedlisk górskich, których nieocenione znaczenie przyrodnicze i szczególne walory estetyczne budzą nie tylko podziw i szacunek, ale wymagają stałej i intensywnej pielęgnacji

LOKALIZACJA

Vrlika

Visit us on instagram