Pałac Moro

Pałac Moro, przebudowany z dawnego pałacu barokowego, jednego z domów szlacheckich zbudowanych nad morzem w XVIII wieku. Pałac został odnowiony przez Anđelo Moro, który na początku XX wieku wzbogacił się w Ameryce Południowej na kopalniach saletry. Pałac ozdobiony jest na tarasie dużymi posągami postaci z mitologii greckiej. Elewacja frontowa, od strony morza, była bardzo luksusowa, a podest na końcu schodów wyłożony jest posągami dwóch lwów, które stały się symbolami tego budynku. Po obu stronach schodów znajdowało się ozdobione ogrodzeniem, ogrodzony, zagłębiony obszar, którego podłoże znajdowało się poniżej poziomu morza. Ponieważ do środka przedostało się morze, prawdopodobnie pierwotnie była to “piškiera”, czyli basen dla ryb

LOKALIZACJA

Pučišća

Visit us on instagram