Kapliczka-latarnia morska IIjak

Jest to jeden z najciekawszych budynków w Podgora, położony na przylądku IIjak. Jest poświęcona Najświętszej Maryi Pannie i oczywiście św.  Mikołajowi, patronacie żeglarzy. Nawet najstarsi mieszkańcy nie wiedzą, kiedy została zbudowana, a czasem wymienia się ją jako jedną z najstarszych zachowanych latarni morskich w basenie Morza Śródziemnego

LOKALIZACJA

Podgora

Visit us on instagram