Klasztor dominikanów-Hvar

Klasztor dominikanów św. Piotra Męczennika został założony przez brata Germana z Piacenzy w 1482 roku. Po tureckim ataku na wyspę Hvar pod koniec XVI wieku został ufortyfikowany dwiema okrągłymi wieżami. W kościele odbudowanym w 1896 roku znajduje się grób wielkiego chorwackiego poety Petara Hektorovića i jego matki Katariny. Wersety Hektorovića w języku chorwackim są wyryte w kamieniu nad drzwiami wejściowymi do kościoła. Na ołtarzach kościoła znajdują się liczne dzieła sztuki z tego klasztoru. Z pewnością najcenniejszym obrazem jest „Opłakiwanie Chrystusa” autorstwa weneckiego mistrza Jacopo Tintoretto, który znajdował się niegdyś na ołtarzu Hektorovića w kościele. W muzeum znajdują się najstarsze inskrypcje znalezione na ziemi chorwackiej, napisane w języku greckim, będące świadectwem burzliwego życia greckiego miasta Pharos, od IV do II wieku p.n.e. Klasztor posiada dużą bibliotekę z rękopisami i inkunabułami (pierwszymi drukowanymi księgami), a część tego skarbu książkowego jest eksponowana w muzeum klasztornym

LOKALIZACJA

Hvar

Visit us on instagram