Bazylika Urbana

Główny ośrodek religijny Salony powstał w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego oratorium chrześcijańskiego utworzonego w domu prywatnym, w tzw. domus ecclesiae. Jest to obszar ograniczony od zachodu murami miejskimi, od wschodu ulicą prowadzącą do małej bramy miejskiej w murach od północy, a od południa ulicą wychodzącą z tej starej bramy miejskiej, zwaną Porta Cezarea

LOKALIZACJA

Solin

Visit us on instagram