Architektura rodzima

W opuszczonej wiosce Čista nad Gradacem znajdują się pozostałości domów zbudowanych w tradycyjnej architekturze autochtonicznej

LOKALIZACJA

Gradac

Visit us on instagram