Solińskie lato kulturalne

Różnorodność programu otwiera możliwość zaspokojenia różnych gustów pokoleniowych, muzycznych i teatralnych oraz zaprasza do odkrywania i cieszenia się wszystkim, co jest oferowane w ciągu dwóch miesięcy w Solin

LOKALIZACJA

Solin

DATA

Lipiec -sierpień

Visit us on instagram