Vruja

W tym miejscu klify zanurzają się w morzu na głębokość ponad 100 metrów. Zatoka Vruja to gigantyczny system źródeł, w którym wyróżnia się głęboki podwodny lej o średnicy około 60 metrów, z którego wypływa ogromna ilość wody

LOKALIZACJA

Brela

Visit us on instagram